Friday
Nov 22
Saturday
Nov 23
Sunday
Nov 24
Monday
Nov 25
Tuesday
Nov 26
Conditions 353 302 356 353 353
  Light rain shower Moderate rain Moderate or heavy rain shower Light rain shower Light rain shower
High 8°C/47°F 9°C/47°F 9°C/49°F 10°C/50°F 11°C/51°F
Low 6°C/43°F -1°C/31°F 2°C/35°F 8°C/47°F 5°C/41°F
Wind SE 13 mph/20 kmh ESE 12 mph/19 kmh SW 12 mph/19 kmh SSW 19 mph/31 kmh SSW 13 mph/21 kmh
Rain 9mm 14.5mm 9.6mm 5.4mm 1.9mm